Trots tuffa tider – svenskarna skänker som aldrig förr

Svenskarna trotsar lågkonjunkturen och skänker pengar som aldrig förr. Flera hjälporganisationer ser ut att gå mot rekordår.

”Engagemanget för att hjälpa barnen som drabbats av kriget i Ukraina är större än något annat som vi har upplevt på nästan 70 år”, säger Jessica Zimmerman på Unicef Sverige.

Foto:Sirpa Ukura/Mostphotos

”Donationsviljan är i år större än någonsin”, menar Jessica Zimmerman, som har titeln insamlingschef för privatpersoner.

Räknat i pengar skänker företagssektorn mest av alla.

”Ungefär hälften av de pengar som vi har fått in kommer från företag och institutioner. Det är exceptionellt högt.”

Även privatpersoners bidrag ökar kraftigt. Totalt räknar Unicef Sverige med att få in runt 1,2 miljarder kronor i år, nästan en fördubbling jämfört med 2021. Av detta är cirka 460 Mkr, eller 38 procent, öronmärkta för Ukraina.

Svenskarnas gåvor strömmar in samtidigt som ukrainarna på julafton går in på sitt 304:e krigsdygn. Jessica Zimmerman ser en stark koppling mellan givarvilja och medier:

”Medias nära rapportering från kriget i Ukraina ökar det personliga engagemanget att hjälpa barn i utsatthet.”

Eva Pérez Järnil, insamlingschef på Act Svenska kyrkan.
Eva Pérez Järnil, insamlingschef på Act Svenska kyrkan.Foto:Pressbild Act Svenska Kyrkan
Svenska kyrkans biståndsverksamhet håller med.

”Bästa motivatorn är det som lyfts fram i media. Att hela tiden få något på näthinnan är jätteviktigt”, säger Eva Pérez Järnil, insamlingschef på Act Svenska kyrkan,Nu vet vi att ryktena är sanna.

”Givare mellan 70 och 80 år är våra kärntrupper, men Ukrainakriget engagerar många nya givare. I år får vi även gåvor från yngre personer, ned mot 30-årsåldern.”

Insamlingen till och med november uppgår till drygt 205 Mkr, en ökning med cirka 60 procent jämfört med i fjol.

Givarviljan kan vara ett tecken på att kriget i Europa berör svenskarna mer än katastrofer som tsunamin i Sydostasien 2004, jordbävningen på Haiti 2010 och flyktingkrisen 2015, enligt hjälporganisationer.

”Kriget i Ukraina knackar på dörren på ett annat sätt. Om det är iskallt här, hur är det då inte där? Vinterkylan kan vara livshotande för de utsatta barnen”, säger Johan Bååthe, kommunikations- och insamlingschef på Rädda Barnen.
Han trodde att han var säker att säga sin mening, men nu står han inför möjligheten att förlora allt.

Jeanette Sundin, insamlingschef på Cancerfonden Dölj beskrivning
Jeanette Sundin, insamlingschef på Cancerfonden Dölj beskrivningFoto:Teodor Axlund/Pressbild Cancerfonden

Rädda Barnens insamling för 2022 har till och med november ökat nästan 30 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Helåret 2021 samlade organisationen in drygt 1,3 mdr, men vad 2022 landar på vill Johan Bååthe inte sia om. Julkampanjen pågår.

Även Cancerfonden är mitt i sin julkampanj.

”Vi får ofta in stora gåvor i slutet av året. Det vore extra roligt att nå drömmålet en miljard kronor. Hittills ser årets insamling ut att gå om 2021”, säger Cancerfondens insamlingschef Jeanette Sundin.

Frågan är om svenskarnas generositet håller i sig nästa år.

”Sämre ekonomi ger ibland omvänd effekt: att man än mer vill stötta dem som har det ännu sämre”, säger Johan Bååthe.

De flesta organisationer spår oförändrad nivå för 2023 men osäkerheten är stor. Trogna månadsgivare med autogiro är hjälporganisationernas ryggrad. Fortsätter kostnadskrisen kan trotjänare bryta vanans makt och ta en tillfällig paus, som blir permanent.

”Den risken finns. En del församlingsmedlemmar behöver själva hjälp. Men inom kyrkan finns en stark tradition att dela med sig och vi är försiktigt optimistiska för 2023”, säger Eva Pérez Järnil.

”I dag är det lätt att ge via swish. Enkelheten är avgörande för många.”

SVENSKARNA GER SOM ALDRIG FÖRR

Kriget i Ukraina får svenska företag och hushåll att öppna börsen mitt i krisen. Sveriges största hjälporganisationer med 90-konton kan gå mot rekordinsamlingar 2022.

Insamlade belopp i miljoner kronor (siffran inom parentes avser helåret 2021):

Unicef Sverige: 1 200* (632)

Rädda Barnen: 1 400** (1 323)

Cancerfonden: Något mer än 2021* (930)

Act Svenska kyrkan: 205** (127*)

*Prognos

** Beräknat till och med 30 november 2022

Källor: Respektive organisation samt Svensk Insamlingskontroll för helåret 2021

Närhetsprincipen, att hjälpen når fram och att organisationen är pålitlig, är andra viktiga faktorer. 90-konton anses traditionellt som de mest seriösa. Sedan 2009 har antalet 90-konton ökat med nästan 20 procent, enligt föreningen Svensk Insamlingskontroll, som ansvarar för alla 90-konton och drivs av arbetsmarknadens centralorganisationer.
Vanligt folk lämnar jobbet.

I dag har 447 organisationer 90-konton. Det är fem fler än 2021. Ökat samhällsengagemang tros vara en av orsakerna, liksom kampanjer via sociala medier.

”Vi känner att fler och fler vill engagera sig. Man vill inte bara skänka hundra kronor då och då utan bildar en organisation för att ge mer stöd och då vill man ha den här kvalitetsstämpeln”, säger Tommy Jonsson, ekonomiansvarig på Svensk Insamlingskontroll.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *